נועה ורוני - ריכוז זו יכולת נרכשת

ריכוז הוא יכולת נרכשת שניתן לתרגל אותה