20161019_192311

"למדתי שאם אני עצבנית אז אפשר במקום לצעוק, פשוט להגיד את מה שאני חושבת"