לקחת אחריות

איך לשפר את היכולת של הילד לקחת אחריות?